Johan, Maria och Nils Björkebaum i gruppen Värmland / Säffle / Svanskog kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (110325R)

Johan, Maria och Nils Björkebaum

I denna grav vilar Johan Emanuel Björkebaum tillsammans med hustrun Maria Cecilia och en adopterad son, Nils Arne. Johan föddes i Åre 15 september 1866 och hans livsresa tog honom till Härnösand och Uppsala där han studerade teologi. Efter examen valde han att bege sig till Kina som missionär under åren 1892 till 1896.                                                   

Han prästvigdes efter sin återkomst till Sverige 1896 och efter att ha verkat på ett flertal platser fick han tjänst som komminister i Svanskog 1909. Under vistelsen i Kina drabbades han av bland annat malaria och gula febern. Sviterna efter dessa sjukdomar kom att påverka hans tjänsteutövning. 

Trots sina sjukdomsbekymmer var Johan givmild och skänkte bort både pengar och kläder till behövande utan att tänka på egen välfärd.

 

Läs mer
Johan, Maria och Nils Björkebaum

Mer information

Johan Emanuel Björkebaum föddes i Åre 15 september 1866. Efter en strävsam barndom fick Johan möjlighet att studera vidare. Det var teologiska studier som bedrevs först i Härnösand och sedan i Uppsala. Efter teologisk examen valde han att bege sig till Kina som missionär under åren 1892 till 1896.                                                   

Han prästvigdes efter sin återkomst till Sverige 1896 och efter att ha verkat på ett flertal platser fick han tjänst som komminister i Svanskog 1909. 

Under vistelsen i Kina drabbades han av bland annat malaria och gula febern. Sviterna efter dessa sjukdomar kom att påverka hans tjänsteutövning. I en anteckning från ett kyrkomöte framgår att ”Han kunde ena stunden giva prov på skarp intelligens för att nästa stund vara ur stånd att utreda de enklaste spörsmål”. Trots sina sjukdomsbekymmer var Johan givmild och skänkte bort både pengar och kläder till behövande utan att tänka på egen välfärd. 

När hustrun Maria dog 1927 blev han nedbruten av sorg och grubblade alltmer om dopets betydelse. Han närmade sig pingstvännerna och lät döpa sig av dem vid ett möte i Västergötland i juni 1929. 

När det uppdagades att han under en tid inte döpt barnen i Svanskog enligt den påbjudna ritualen utan endast välsignat dem så döptes barnen om på nytt av en annan präst i början av 1930-talet. Barnen var då i 4-5-årsåldern. I denna grav vilar Johan tillsammans med hustrun Maria och adoptivsonen Nils Arne.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1866-09-15 , 1877-02-26 , 1921-04-13
Dödsdatum: 1927-07-02 , 1932-04-18 , 1977-07-19
Födelseort: Ej angivet , Åre
Yrke: Ej angivet , Komminister

Närliggande gravar

Amandus och Amelia Jonasson
Gravnummer: 11 01 185
Hans Jansson och Brita Hansdotter
Gravnummer: 11 01 239
Andreas Nilssons familjegrav
Gravnummer: 11 01 281
Johanna Andersson
Gravnummer: 11 01 39