Johan och Kristina Charlotta Josefsson i gruppen Värmland / Säffle / Svanskog kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (110244R)

Johan och Kristina Charlotta Josefsson

Johan Josefsson föddes 26 november 1837. Han var systerson till talman Hans Jansson och ägare till den gård i Hedane som senare avyttrades och vars ägor kom att ingå i det naturreservat som bildades under namnet Yttre Hedane. Det omtyckta naturreservatet med ädellövskog och örtrika ängar är beläget i den sydligaste delen av Svanskog. 

Johan avled 10 juni 1914. Hustrun Kristina Charlotta Josefsson föddes 16 augusti 1839 och hon dog 16 maj 1917.

Läs mer
Johan och Kristina Charlotta Josefsson

Mer information

Gravnummer: 11 02 44
 
Antal: 

Födelsedatum: 1837-11-26 , 1839-08-16
Dödsdatum: 1914-06-10 , 1917-05-16
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet

Närliggande gravar

Amandus och Amelia Jonasson
Gravnummer: 11 01 185
Hans Jansson och Brita Hansdotter
Gravnummer: 11 01 239
Andreas Nilssons familjegrav
Gravnummer: 11 01 281
Johanna Andersson
Gravnummer: 11 01 39