Gustav Johansson Gustav & Erik Stefansson i gruppen Värmland / Säffle / Svanskog kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (110169R)

Gustav Johansson Gustav & Erik Stefansson

23 november 1936 inträffade det en tragisk och dödlig olycka på Svaneholms bruk. En massakokare exploderade och tre av brukets anställda omkom. Gustav Johansson och Gustav Stefansson var båda änklingar med vuxna barn. Johan Erik Stefansson var brorson till Gustav Stefansson och han var bara 28 år gammal när den hemska olyckan inträffade.

Begravningen ägde rum fem dagar efter olyckan och en stor skara människor hade samlats från Svanskog och även från närliggande kommuner för att visa sin aktning och sitt deltagande med de omkomnas familjer.

Läs mer
Gustav Johansson Gustav & Erik Stefansson
Gustav Johansson Gustav & Erik Stefansson

Mer information

Svanskog var på 1930-talet en egen kommun med omkring 1600 invånare. Talesättet ”alla kände alla” kunde nog tillämpas på en så liten ort. När det en novemberdag 1936 inträffade en sådan förskräcklig händelse på ortens dominerande industri så upplevdes det självklart som en stor tragedi för hela bygden. 

Beskedet att tre av brukets arbetare dödats genom att en massakokare hade exploderat spreds snabbt och naturligtvis tänkte de flesta på de omkomnas familjer. De två äldre, Gustav Johansson och Gustav Stefansson, var båda änklingar med vuxna barn. Ynglingen i trion, Johan Erik Stefansson, var ogift men förlovad och skulle snart ingå äktenskap. Johan Erik var brorson till Gustav Stefansson och det innebar ju att släkten Stefansson drabbades extra hårt. 

Begravningen som ägde rum redan den 28 november, fem dagar efter olyckan, samlade en stor skara som ville visa de omkomna sin aktning och deras familjer sitt deltagande i sorgen. En stor del av Svanskogsborna följde med till graven och även många från grannkommunerna deltog. 

När kyrkoherde Eriksson höll begravningstalet med utgångspunkt från orden ”Det är blott ett steg mellan mig och döden” så vilade sorgen och förstämningen tung över kyrkogården. Kanske kändes det tryggt och fint att arbetskamraterna fick vila tillsammans i den gemensamma graven.

En som ofta besöker denna grav är Stefan Johansson, numera boende i Kila och han har en anknytning som vi skall se.

Den 1 november 1936 kom en liten flicka till världen i Källbyn, hon fick namnet Alice och hennes far var Johan Erik Stefansson. Endast 3 veckor gammal miste hon sin far i denna hemska olycka. För den unga modern, som var trolovad med Johan Erik, var det givetvis en katastrof som är svår att föreställa sig.

Alice växte upp i bland annat Svanskog och bor numera, våren 2020, i Karlstad och ovannämnde Stefan är hennes son. Livet går vidare och nya generationer kommer som bär minnena med sig.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1880-02-29 , 1881-01-08 , 1908-11-30
Dödsdatum: 1936-11-23
Födelseort: Ej angivet , Svaneholm
Yrke: Bruksarbetare

Närliggande gravar

Amandus och Amelia Jonasson
Gravnummer: 11 01 185
Hans Jansson och Brita Hansdotter
Gravnummer: 11 01 239
Andreas Nilssons familjegrav
Gravnummer: 11 01 281
Johanna Andersson
Gravnummer: 11 01 39