Thorild och Solveig Grönvall i gruppen Värmland / Säffle / Gillberga kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (09017R)

Thorild och Solveig Grönvall

Odenstads herrgård från 1700-talets mitt är ett av bygdens tre byggnadsminnen och representerar mycket av hela dalgångens historia. Att gården finns kvar och restaurerats till sitt exteriöra ursprungsskick, målad i 1700-talets faluröda ton och med sitt stora tak i skiffer från Glava skifferbrott, har vi framförallt paret Thorild (1920-1986) och Solveig (1922-2007) Grönwall att tacka för. 

De övertog den starkt förfallna gården under 1960-talet och vinnlade sig om en pietetsfull restaurering, som krävde antikvarisk kunskap, stora ekonomiska insatser och ett gediget tålamod.

Läs mer
Thorild och Solveig Grönvall

Mer information

Odenstads herrgård från 1700-talets mitt är ett av bygdens tre byggnadsminnen och representerar mycket av hela dalgångens historia – personerna som bott här inom släkterna Lilljebjörn, Lilliehöök och Nylén har skrivit mycket om livet på gården och i bygden under 1700- och 1800-talen. Genom giftermålet mellan Anna Lisa Lilljebjörn (1790-1861) och skalden, författaren m m Erik Gustaf Geijer (1783-1847) har Odenstad också kommit att involveras i en rikssvensk litterär kanon. Författaren Carina Burman har t ex berört Odenstad i sin roman Islandet från 2001. Tom Hultkrantz berättar också om gården i en omfattande artikel i sockenboken I enens rike (1993). 

Att gården finns kvar och restaurerats till sitt exteriöra ursprungsskick, målad i 1700-talets faluröda ton och med sitt stora tak i skiffer från Glava skifferbrott, har vi framförallt paret Thorild (1920-1986) och Solveig (1922-2007) Grönwall att tacka för. De övertog den starkt förfallna gården under 1960-talet och vinnlade sig om en pietetsfull restaurering, som krävde antikvarisk kunskap, stora ekonomiska insatser och ett gediget tålamod. Paret Grönwall är därmed bland de mest betydelsefulla profilerna vi har haft när det gäller Gillbergadalens historiska traditioner. De är väl värda att ihågkommas för eftervärlden.

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1920-02-16 , 1922-10-07
Dödsdatum: 1986-04-25 , 2007-04-26
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet

Närliggande gravar

Bårhuset - Tre gravhällar
Gravnummer: 09 00 00
Anders Carlsson
Gravnummer: 09 00 01
Per Eriksson
Gravnummer: 09 00 02
Ida Maria Jansdotter
Gravnummer: 09 00 03
Anders Nilsson
Gravnummer: 09 00 04