Anders Andersson och Maria Andersdotter i gruppen Värmland / Säffle / Gillberga kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (090101R)

Anders Andersson och Maria Andersdotter

Namnskicket inom allmogen under 1700- och 1800-talen var stereotypt och ett fåtal dopnamn var populära, särskilt bland pojkarna – flickor fick i högre utsträckning modenamn, vilket ledde till en större variation. Inom den betydelsefulla bondesläkten från Granbäck, som satte upp sin första gravsten omkring 1850 (och därmed tillhörde pionjärerna bland stenresare inom allmogen), dominerade pojknamnet Anders.

För att särskilja både generationer och grannar fick olika Anders tillnamn som äldre, yngre och yngste. Det systemet var vanligt på många håll i bygden. Här vilar således stamfadern Anders Andersson (1766-1836) med sin maka Maria Andersdotter (1774-1840) och sonen Anders Andersson (1794-1847) med makan Britta Nilsdotter (1793-1869).

Läs mer
Anders Andersson och Maria Andersdotter

Mer information

I familjen förde man en kortfattad gårdsdagbok, med noteringar införda i almanackorna från 1790-talet och fram till 1850-talet. Almanackorna är inbundna tillsammans och förvaras numer i Gillberga Hembygdsförenings arkiv. Här kan man bland en mängd annat få veta att lärkan hördes i Granbäck för första gången under 1842 den 15 februari, medan fiskmåsen skymtades den 27 februari det året. Den 18 april såg man grågässen och samma dag, på eftermiddagen, spelade tjädern i Lindaln.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1766 , 1774
Dödsdatum: 1836 , 1840
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet , Häradskrivare

Närliggande gravar

Bårhuset - Tre gravhällar
Gravnummer: 09 00 00
Anders Carlsson
Gravnummer: 09 00 01
Per Eriksson
Gravnummer: 09 00 02
Ida Maria Jansdotter
Gravnummer: 09 00 03
Anders Nilsson
Gravnummer: 09 00 04