Cajsa Lisa Tiderman

Stenen restes år 1808 och är därmed en av de totalt fem stenar, som fanns på Gillberga kyrkogård vid visitationen år 1830. Inskriptionen talar om att den avser regementsskrivaren och kronolänsmannen Carl Gustaf Klefbäcks maka Cajsa Lisa Tiderman från Älvik. Klefbäck var född i Västergötland 1776 medan Cajsa Lisa föddes på Älvik, som hon sedan aldrig lämnade. 

Hon var född 1783. I april 1807 gifte sig paret. När Cajsa Lisa skulle föda deras första barn gick det fel. Cajsa Lisa avled i barnsbörden och barnet ifråga överlevde inte heller – det är inte ens noterat i kyrkoböckerna. Klefbäck blev änkeman och satte upp gravvården över sin hustru och den står där än. Han kom att gifta om sig efter några år och flyttade vidare till Karlstad.

Läs mer
Cajsa Lisa Tiderman i gruppen Värmland / Säffle / Gillberga kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (090103)
Cajsa Lisa Tiderman

Mer information

Älvik, eller Älviksholm som vi oftast säger, är ett ställe med mycket dramatik och säregen historia knuten till sig, även om sägnen som berättar om den hemliga gången härifrån och under sjön bort till Björnö knappast är mer än just en sägen. Under 1700-talet ägdes gården blandannat av brukspatron Johan Adelheim, som donerade en del av sin stora förmögenhet till att skapa en professur i ekonomi vid Uppsala universitet. Donationen bestod enligt berättelsen av en halv tunna med guld. 

En efterträdare till Adelheim var brukspatronfamiljen Lennartsson, som utöver Älviksholm framförallt drev det stora Edsvalla bruk i Nors socken. Konkursen för Lennartssons kom på 1770-talet och den 21 april 1792 en än större katastrof, när manbyggnaden ”jämte en ansenlig hop lös egendom” försvann i en förödande eldsvåda.

Antal: 

Cajsa Lisa Tiderman

Födelsedatum: 1783
Dödsdatum: Ej angivet
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet

Närliggande gravar

Bårhuset - Tre gravhällar
Gravnummer: 09 00 00
Anders Carlsson
Gravnummer: 09 00 01
Per Eriksson
Gravnummer: 09 00 02
Ida Maria Jansdotter
Gravnummer: 09 00 03