Bernard Roland Martin och Marie Charlotte Unger

Per Roland Martin (1838-1925) var jurist från Stockholm, som tillsammans med hustrun Emilia Unger (f 1848) i slutet av 1860-talet köpte Odenstads herrgård. Emilia kom från Gullsjö i Långserud och kände därmed trakten väl. Familjen bodde i bygden fram till 1882, då de återvände till huvudstaden, där Martin kom att verka som advokat. Martin var riksdagsman under åren 1870-1872. Döttrarna i familjen återvände ofta i vuxen ålder till bygden och bodde då bland annat på torpet Fälterud under Odenstad. 

Familjen Martin bodde alltså endast under ett 15-tal år i Gillberga. De fick dock anledning att begrava den äldste sonen, Bernhard Roland (1868-1869) just här; han blev bara sju och en halv månad. Pojken begravdes tillsammans med Marie Charlotte Unger, född Lyrholm (1811-1842), som varit gift med Emelia Ungers far i dennes första, barnlösa äktenskap. Familjen Unger var vid Marie Charlottes frånfälle bosatta på gården Strand i grannsocknen Långserud. Varför hon kom att få sin gravplats i Gillberga är obekant.

Läs mer
Bernard Roland Martin och Marie Charlotte Unger i gruppen Värmland / Säffle / Gillberga kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (09024R)
Bernard Roland Martin och Marie Charlotte Unger
Bernard Roland Martin och Marie Charlotte Unger

Mer information

Gravnummer: 09 02 4
 
Antal: 

Födelsedatum: 1811 , 1868
Dödsdatum: 1842 , 1869
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet

Kampanjvara

Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:

Närliggande gravar

Bårhuset - Tre gravhällar
Gravnummer: 09 00 00
Anders Carlsson
Gravnummer: 09 00 01
Per Eriksson
Gravnummer: 09 00 02
Ida Maria Jansdotter
Gravnummer: 09 00 03