Henning Hårnells familjegrav i gruppen Värmland / Säffle / Botilsäter kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (040398-99R)

Henning Hårnells familjegrav

Henning Hårnell vilar i denna grav tillsammans med sina föräldrar Per och Kristina Hårnell. Henning föddes i Sollefteå 1896 där modern, född i Erserud i Botilsäter, hade träffat Per som var gårdfarihandlare. 

Familjen reste runt mycket och saknade länge fast adress. 1913 flyttade dock familjen ”hem” till Christinas rötter i Kalvhagen i Botilsäter. Några år därefter slog de sig ner på gården Karlsholm i Olserud. Henning blev arbetskarl med allehanda sysslor i bygden. Han förblev ogift till sin död 1966.

Läs mer
Henning Hårnells familjegrav

Mer information

Henning Hårnell föddes i Sollefteå 1896. Hans föräldrar var Per Persson Hårnell, född i Kronobergs län 1855. Hans mor var Christina, född Zander och hon föddes 1868 i Erserud i Botilsäter. Morfadern Jan Daniel Zander, född 1823, var en tid lanthandlare i Erserud. Även mormodern var född i Botilsäter 1823. 

Christina Zander flyttade 1890 till Västanvik nära Sollefteå där hon träffade gårdfarihandlaren Per Persson Hårnell, född i Hallaryds socken i Kronobergs län. Eftersom familjen var mycket ute och reste hade de ingen fast adress. År 1913 flyttade familjen Hårnell till Kalvhagen i Botilsäter, alltså till Christinas barndomsbygd. Per Hårnell förefaller ha lämnat sysslan som gårdfarihandlare och betecknas som ”arbetskarl”. År 1915 flyttade familjen Hårnell till Olserud i Botilsäter och till den lilla gården Karlsholm. Fadern Per avled redan 1919 med modern Christina levde ända till 1951. Även Henning blev arbetskarl med allehanda sysslor i bygden. Han förblev ogift.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1855-12-24 , 1868-08-29 , 1896-09-26
Dödsdatum: 1919-09-15 , 1951-11-05 , 1966-06-12
Födelseort: Erserud , Hallaryd , Sollefteå
Yrke: Ej angivet , Gårdfarihandlare

Närliggande gravar

Teofil och Frida Sjöberg
Gravnummer: 04 01 147-148
Anders Petter Holms familjegrav
Gravnummer: 04 01 149
Algot och Emma Lindblom
Gravnummer: 04 01 23-24
Lars Larsson och Stina Zander
Gravnummer: 04 02 131B
Ines Jonsson
Gravnummer: 04 02 132
Brattsläktens familjegrav
Gravnummer: 04 02 134-140