Anders Petter Holms familjegrav i gruppen Värmland / Säffle / Botilsäter kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (0401149R)

Anders Petter Holms familjegrav

Folkskolläraren Anders Petter Holm föddes 9 september 1838. Han vilar i denna grav tillsammans med hustrun Maria Kajsa Holm och dottern Anna Ottilia Holm. 

Anders Petter tog Folkskoläreexamen 1861 och organistexamen 1863 i Karlstad. Från 1862 tjänstgjorde han som folkskollärare, organist och klockare i Botilsäter fram till åtminstone 1895. Fram till 1895 lär han också ha tjänstgjort som lärare, han var då 57 år. 

Hustrun Maria Kajsa och dottern Anna Ottilia gick bort med några månaders mellanrum 1888. Dottern hade då inte ens hunnit fylla fyra år.

Läs mer
Anders Petter Holms familjegrav
Anders Petter Holms familjegrav

Mer information

Folkskolläraren Anders Petter Holm föddes 9 september 1838. Han vilar i denna grav tillsammans med hustrun Maria Kajsa Holm och dottern Anna Ottilia Holm. 

Anders Petter tog Folkskoläreexamen 1861 och organistexamen 1863 i Karlstad. Från 1862 tjänstgjorde han som folkskollärare, organist och klockare i Botilsäter fram till åtminstone 1895. Han var dessutom vaccinatör i socknen. På sockenstämman 1863 bestämdes hans årliga lön till 400 riksdaler förutom fritt husrum vid Carlsholm samt rättighet att begagna det vid Carlsholm varande jordland. Dessutom skulle han få 30 riksdagler av klockaren Anders Brodin eftersom denne blev befriad från kyrkosången när Holm spelade orgel. 

Holm begärde skriftligen 1868 löneförhöjning för orgelspelningen och kyrkosången, från 30 riksdaler årligen till 2 riksdaler ”för varje tjänstgörande helgdag, helst som jag har lång väg och denna mången gång är försvårad”. 

På denna begäran fick han avslag men lyckades bättre 1868 då han hotade att avsäga sig organistbefattningen. Man bestämde nämligen att Brodin skulle avstå hela klockarlönen till Holm mot en årlig pension om 60 riksdaler, erlagd av Holm. Även senare var liknande transaktioner på dagordningen och de avgjordes till Holms fördel. 

Fram till 1895 lär han ha tjänstgjort som lärare, han var då 57 år. Eftersom han ägde en av gårdarna i Råglanda – som han gift sig till - är det möjligt att han under sina sista år försörjde sig och sin familj på gården. Anders Petter Holm var 79 år när han dog 1917. 

En av Holms elever i Botilsäters folkskola, Gustaf Setterlind, har skrivit följande om sina minnen av skolgång och lärare: 

Det rörliga liv med många och långa promenader, läraren i förenämnda skola, AP Holm, som ambulerande lärare under en 40 årig tjänstetid nödgades föra, och det arbete på den egna torvan han frivilligt och med stort intresse nedlade, då tiden det medgav, voro säkerligen faktorer, i första hand bidrogo till att ända in i höga ålderdomen … han avled först vid nära 90 års ålder … hålla honom frisk och vid vigör … Utom sin lärargärning var han organist och vaccinatör inom församlingen …”.

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1838-09-09 , 1846-04-22 , 1884-12-17
Dödsdatum: 1888-01-28 , 1888-05-22 , 1917-10-17
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet , Folkskollärare , Organist

Närliggande gravar

Teofil och Frida Sjöberg
Gravnummer: 04 01 147-148
Anders Petter Holms familjegrav
Gravnummer: 04 01 149
Algot och Emma Lindblom
Gravnummer: 04 01 23-24
Lars Larsson och Stina Zander
Gravnummer: 04 02 131B
Ines Jonsson
Gravnummer: 04 02 132
Brattsläktens familjegrav
Gravnummer: 04 02 134-140