August Evert Andersson i gruppen Värmland / Säffle / Botilsäter kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (0403110)

August Evert Andersson

August Evert Andersson föddes i Råglanda i Botilsäter 13 juni 1873. Då han kom till världen var han nionde barnet i en syskonskara som till slut kom att omfatta elva barn. Modern var Maja Lisa Andersdotter och fader var Anders Eriksson från gården Haget i Råglanda. 

August släkt var ett talande exempel på den Amerikafeber som rådde under tiden kring förra sekelskiftet. August själv emigrerade till USA 1891 men kom tillbaka till 1899 som snickare. Han återvände efter en kort tid till Amerika men kom åter till Råglanda redan samma år - 1899. 

Omkring 1910 bodde August i Haget. I slutet av 20-talet kallade han sig Evert. Han flyttade 1925 till Rolfserud i By. 1926 slöts cirkeln då August flyttade tillbaka Råglanda. Då bodde där antagligen också systern Hilma som kommit åter från Amerika och gift sig.

Läs mer
August Evert Andersson
August Evert Andersson

Mer information

August Anderssons släkt utgör ett talande exempel på den ”amerikafeber” som rådde under tiden kring förra sekelskiftet. Det var drömmen och längtan efter ett bättre liv som lockade så många. 

Augusts föräldrar var Anders Eriksson från gården Haget i Råglanda och Maja Lisa Andersdotter. Hon var fosterdotter hos mjölnaren i Kasenberg utanför Åmål där hon födde tvillingarna Nils Gustaf och Karolina 1857, både Nils Gustaf och Karolina utvandrade så småningom till Amerika. 

Föräldrarna gifte sig 1857 och familjen slog sig ner med tvillingarna i Råglanda. Tvillingarna Nils Gustaf och Karolina emigrerade båda till Amerika. Även bland de övriga barnen var det många som utvandrade till USA. 

Stina Kajsa, född 1859. Emigrerade till Amerika

Lars Fredrik, född 1862.

Johan Erik, född 1864. Amerika 1888.

Olof, född 1866.

Anna Maria, född 1868. Amerika 1888.

Anders, född 1870. Amerika 1888

August, född 1873. Amerika 1891.

Emma, född 1876.

Hilma, född 1879. Amerika 1899

Modern Maja Lisa avled 1887 och fadern gick bort 1906.

August emigrerade alltså till Amerika 1891 och kom tillbaka till Råglanda 1899 som snickare, kanske hade han lärt sig detta yrke i Amerika. Han reste till Amerika samma år tillsammans med systern Hilma men August återvände till Råglanda 1899. 

Omkring 1910 bodde August i Haget. I slutet av 20-talet kallade han sig Evert. Han flyttade 1925 till Rolfserud i By. 1926 förklarades han omyndig på egen begäran av Näs häradsrätt. Han flyttade till Råglanda 1926. Då bodde där antagligen också systern Hilma som kommit åter från Amerika och gift sig, återigen såg en talrik barnaskara dagens ljus i Haget.  

I Rolfserud byggde August Evert två hus, det ena kallades Älgkrona eftersom han spikat upp just en älgkrona ovanför ingångsdörren. August som också kallades Räv-Evert, var en färgstark person och det cirkulerade många historier om honom, han var känd som litet av en spjuver. Älgkrona låg inom synhåll från Villa Billerud som låg på västra sidan av älven och där Billerudsdisponenten Christian Storjohann residerade. Älgkrona såg i alla fall på avstånd ungefär lika imponerande ut som Billerudsvillan. Storjohann lär ha haft svårt att förklara vem August var som såg ut att ha ett lika imponerande hus. Man antog att Räv-Evert hade kopierat Villa Billerud för att reta Storjohann. På 1970-talet fanns Älgkrona fortfarande kvar men var då mycket förfallet och ägdes av kommunen som lät bränna ner huset. 

Det andra huset han byggde ungefär samtidigt kom att kallas Grävlingkrona och det finns fortfarande kvar vid Norra Rolfserudsvägen. Huset kallades också Länsmanshuset eftersom en polisman en gång i tiden bodde i där. Huset är i två plan med vindsvåning och innehåller ett flertal lägenheter men är sedan lång tid obebott. Huset är välbevarat och ser med intilliggande gårdshus att vara helt oförändrat sedan byggtiden på 1920-talet.  

Ett otal anekdoter om Räv-Evert lever fortfarande i bygden och inte minst om hans eskapader som jägare. Han självtagna jaktrevir sträckte sig över stora delar av Värmlandsnäs. Man kan fundera på varför han på eget initiativ begärde att bli satt under förmyndare. Kanske för att han därmed inte skulle anses som fullt tillräknelig och att man därmed skulle överse med alla hans äventyrligheter. 

 

 

August Evert Andersson

Födelsedatum: 1873-06-13
Dödsdatum: 1954-05-14
Födelseort: Råglanda
Yrke: Snickare

Närliggande gravar

Teofil och Frida Sjöberg
Gravnummer: 04 01 147-148
Anders Petter Holms familjegrav
Gravnummer: 04 01 149
Algot och Emma Lindblom
Gravnummer: 04 01 23-24
Lars Larsson och Stina Zander
Gravnummer: 04 02 131B
Ines Jonsson
Gravnummer: 04 02 132
Brattsläktens familjegrav
Gravnummer: 04 02 134-140