Hjalmar Ugarph

Kapten Hjalmar Ugarph föddes i Vimmerby 1835. Fadern var Anders Peter Ugarph och modern Andriette Sundström. Hjalmar kom till Säffle 1871 och startade privatskola och han var verksam i Säffle fram till sin död 1888. 

Skolan var först inrymd i ett hus vid Kungsgatan, senare vid Sundsgatan. Det var ofta barn från de kringliggande herrgårdarna fick förberedande undervisning innan de började vid läroverket i Karlstad. Hjalmar förblev ogift under hela livet. ”Rest af kamrater och vänner” står det på gravstenens sockel.

 

Läs mer
Hjalmar Ugarph  i gruppen Värmland / Säffle / By kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (010116-17)
Hjalmar Ugarph
Hjalmar Ugarph

Mer information

Gravnummer: 01 01 16-17
Antal: 

Oskar Ambrosius Hjalmar Ugarph

Födelsedatum: 1835-05-13
Dödsdatum: 1888-05-10
Födelseort: Vimmerby
Yrke: Kapten

Närliggande gravar

Julia och Gerda Holst
Gravnummer: 01 01 06
Jan Petter Henrikssons familjegrav
Gravnummer: 01 01 106
Aron Rahm
Gravnummer: 01 01 11