Birger och Barbro Holmqvist  i gruppen Värmland / Säffle / Bro kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (031025R)

Birger och Barbro Holmqvist

I denna grav vilar Birger Holmqvist tillsammans med hustrun Barbro. Birger föddes i Millesvik som nummer fem i en syskonskara på sex barn. Han kom att syssla med olika saker, bland annat var han i unga år lantbrukselev på Hammar där man tog emot ganska många elever under en period på 1920- och 1930-talen. Anknytningen till Hammar berodde på att hans äldre syster, Gunhild var gift med godsägaren, Gustav Nordenborg på Hammar.

Familjen Holmqvist flyttade till Landskrona 1918 och där möttes Birger och Barbro.

Läs mer
Birger och Barbro Holmqvist

Mer information

Birger och Barbro gifte sig och flyttade till Stockholm. I Stockholm arbetade han som konstnär, bland annat var han involverad i restaureringen av takmålningarna i Operakällaren i slutet på 1950-talet.

Till Värmland och Hammar återkom de varje sommar från mitten av 1960-talet och en bit in på 1970-talet. Katrineberg på Hammar var deras medelpunkt på somrarna. Bägge två var sällskapsmänniskor och umgicks med traktens folk på Birgers lite pillemariska sätt. På Hammars marker kunde han sitta och måla eller teckna om somrarna och på hösten 1972 hade han en utställning på biblioteket i Säffle.

Barbro som var en god och varmhjärtad människa arbetade under sitt yrkesverksamma liv bland annat på försäkringsbolag i Stockholm. Bägge två brevväxlade under vintrarna med bekanta på Hammar. I breven brukade ibland Birger beskriva olika företeelser och personer som han träffade på i Stockholm, med olika karikatyrteckningar.

Birger dog 19 maj 1983 och Barbro dog 26 oktober 1997.

Källor: Kyrkoarkiv, egna minnen, släktingars minnen samt Barbro och Birgers brev till vänner på Hammar.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1897-05-19 , 1908-02-26
Dödsdatum: 1983-07-06 , 1997-10-26
Födelseort: Ej angivet , Millesvik
Yrke: Försäkringshandläggare , Konstnär

Närliggande gravar

Johan Hugo och Elin Ek
Gravnummer: 03 01 170
Anders Fredrik Larsson
Gravnummer: 03 02 59
Lars Gustaf Bratts familjegrav
Gravnummer: 03 02 77
Gustaf och Kajsa Maja Persson
Gravnummer: 03 02 82
Karl Sohls familjegrav
Gravnummer: 03 04 146
Johan Emil och Maria Fredrika Hellsing
Gravnummer: 03 04 159