Eskilsäter kyrkogård

Eskilsäter kyrkogård

Eskilsäters kyrka har anor från 1100-talet och de kvarvarande äldre delarna innebär att kyrkan är en av Värmlands äldsta byggnader. Kyrkogårdens tidigaste områden är troligtvis anlagda under tidig medeltid. Kyrkogården är helt kvadratisk till formen och den breder ut sig söder och väster om kyrkan.

Närheten till Vänern innebar att sjöfarten var en viktig inkomstkälla i bygden och båtvarv fanns på flera platser. Detta avspeglar sig på kyrkogården där många gravstenar har inskriptioner som vittnar om tider då fyrvaktare, lotsar och sjömän verkade i Eskilsäter.

Jag vill hitta

Olaus och Helena Svensson
Gravnummer 07 01 384
Anna Lisa och Karl Johan Thorsell
Gravnummer: 07 01 69-70
Albert och Anna Gyberg
Gravnummer:07 02 192-193